ესეების კონკურსი, რომელშიც საქართველოდან მხოლოდ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იღებს მონაწილეობას.