17 ივნისს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით, გაიმართა იმიტირებული სასამართლო პროცესები უმაღლეს სასწავლებელთა შორის: სისხლის, სამოქალაქო და საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით.

გუნდები, წერით და ზეპირ კომპონენტში შეაფასეს მოქმედმა მოსამართლეებმა და კვალიფიციურმა იურისტებმა. გამოვლინდა გამარჯვებულებიც : სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით –  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სისხლის სამართლის მიმართულებით –  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გამარჯვებულ გუნდებს საზეიმო ვითარებაში გადაეცათ ფულადი საჩუქრები, ხოლო მონაწილეებს სერტიფიკატები.

 • IMG_0042_Easy-Resize.com
 • IMG_0046_Easy-Resize.com
 • IMG_0048_Easy-Resize.com
 • IMG_0058_Easy-Resize.com
 • IMG_0061_Easy-Resize.com
 • IMG_0062_Easy-Resize.com
 • IMG_0065_Easy-Resize.com
 • IMG_0070_Easy-Resize.com
 • IMG_0078_Easy-Resize.com
 • IMG_0083_Easy-Resize.com
 • IMG_0087_Easy-Resize.com
 • IMG_0092_Easy-Resize.com
 • IMG_0098_Easy-Resize.com
 • IMG_0099_Easy-Resize.com
 • IMG_0106_Easy-Resize.com
 • IMG_0110_Easy-Resize.com
 • IMG_0114_Easy-Resize.com
 • IMG_0117_Easy-Resize.com
 • IMG_0118_Easy-Resize.com
 • IMG_0120_Easy-Resize.com
 • IMG_0126_Easy-Resize.com
 • IMG_9376_Easy-Resize.com
 • IMG_9382_Easy-Resize.com
 • IMG_9383_Easy-Resize.com
 • IMG_9384_Easy-Resize.com
 • IMG_9391_Easy-Resize.com
 • IMG_9393_Easy-Resize.com
 • IMG_9398_Easy-Resize.com
 • IMG_9400_Easy-Resize.com
 • IMG_9401_Easy-Resize.com