ამართალმცოდნეობა/LAW – Junior 2

დრო/დღეორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევიშაბათი
9:00-9:50
10:00-10:50სამეწარმეო სამართალი
კრიმინოლოგია
დავით მაისურაძე
ალექსანდრე გიორგიძე
A508A505
11:00-11:50სამეწარმეო სამართალი
კრიმინოლოგია
დავით მაისურაძე
ალექსანდრე გიორგიძე
A508A505
12:00-12:50სამეწარმეო სამართალი
დავით მაისურაძე
A508
13:00-13:50საერთაშორისო კერძო სამართალი
ვახტანგ ზაალიშვილი
B208
14:00-14:50საერთაშორისო კერძო სამართალი
სადაზღვევო სამართალი
ვახტანგ ზაალიშვილი
ქეთევან ირემაშვილი
B208B208
15:00-15:50საერთაშორისო კერძო სამართალი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (ლექცია)
სადაზღვევო სამართალი
ვახტანგ ზაალიშვილი
ლელა ნადიბაიძე
ქეთევან ირემაშვილი
B208A508B208
16:00-16:50სისხლის სამართლის პროცესი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (ლექცია)
საზღვაო სამართალი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი
ბესიკ მეურმიშვილი
ლელა ნადიბაიძე
დავით გეფერიძე
ლელა ნადიბაიძე
B208A508B106A508
17:00-17:50სისხლის სამართლის პროცესი
სისხლის სამართლის პროცესისაზღვაო სამართალი
ბესიკ მეურმიშვილი
ბესიკ მეურმიშვილი
დავით გეფერიძე
B208B208B106
18:00-18:50ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
სისხლის სამართლის პროცესიყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის მეთოდების თანამედროვე ტენდენციები
მადი ჩანტლაძე
ბესიკ მეურმიშვილი
ზურაბ ჯიბღაშვილი
A508B208A508
19:00-19:50ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის მეთოდების თანამედროვე ტენდენციები
მადი ჩანტლაძე
ზურაბ ჯიბღაშვილი
A508A508
20:00-20:50ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
მადი ჩანტლაძე
A508