სამართალმცოდნეობა/LAW – Junior 1

დრო/დღეორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევიშაბათი
9:00-9:50
10:00-10:50საერთაშორისო კერძო სამართალი
სამეწარმეო სამართალი
კრიმინოლოგია
ვახტანგ ზაალიშვილი
დავით მაისურაძე
ალექსანდრე გიორგიძე
B208A508A505
11:00-11:50საერთაშორისო კერძო სამართალი
სამეწარმეო სამართალიკრიმინოლოგია
ვახტანგ ზაალიშვილი
დავით მაისურაძეალექსანდრე გიორგიძე
B208A508A505
12:00-12:50საერთაშორისო კერძო სამართალი
სამეწარმეო სამართალი
ვახტანგ ზაალიშვილი
დავით მაისურაძე
B208A508
13:00-13:50
14:00-14:50სადაზღვევო სამართალი
ქეთევან ირემაშვილი
B208
15:00-15:50საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (ლექცია)
სადაზღვევო სამართალი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (ლექცია)
ლელა ნადიბაიძე
ქეთევან ირემაშვილი
ლელა ნადიბაიძე
A508B208A508
16:00-16:50სისხლის სამართლის პროცესი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (ლექცია)
საზღვაო სამართალი

ბესიკ მეურმიშვილი
ლელა ნადიბაიძე
დავით გეფერიძე
B208A508B106
17:00-17:50სისხლის სამართლის პროცესი
საზღვაო სამართალი

ბესიკ მეურმიშვილი
დავით გეფერიძე
B208B106
18:00-18:50სისხლის სამართლის პროცესი
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის მეთოდების თანამედროვე ტენდენციები
ბესიკ მეურმიშვილი
მადი ჩანტლაძე
ზურაბ ჯიბღაშვილი
B208A508A508
19:00-19:50სისხლის სამართლის პროცესი
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის მეთოდების თანამედროვე ტენდენციები
ბესიკ მეურმიშვილი
მადი ჩანტლაძე
ზურაბ ჯიბღაშვილი
B208A508A508
20:00-20:50ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
მადი ჩანტლაძე
A508