სამართალმცოდნეობა/LAW – Senior

დრო/დღეორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევიშაბათი
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50ხელშეკრულების შედგენა
ნინო ლიპარტია
B208
13:00-13:50დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებებიხელშეკრულების შედგენა
ქეთევან ირემაშვილი
ნინო ლიპარტია
B208B208
14:00-14:50დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები
სადაზღვევო სამართალი
ქეთევან ირემაშვილი
ქეთევან ირემაშვილი
B208B208
15:00-15:50დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები
სადაზღვევო სამართალი
სასჯელაღსრულების სამართალი
ქეთევან ირემაშვილი
ქეთევან ირემაშვილიშავლეგ თოდუა
B208B208B208
16:00-16:50საზღვაო სამართალი
სასჯელაღსრულების სამართალი
დავით გეფერიძეშავლეგ თოდუა
B106B208
17:00-17:50საგადასახადო სამართალისაზღვაო სამართალი
სასჯელაღსრულების სამართალი
ზვიად როგავადავით გეფერიძეშავლეგ თოდუა
B208B106B208
18:00-18:50ევროკავშირის სამართალი
საგადასახადო სამართალი
აკადემიური იურიდიული წერა და კვლევა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
დავით გეფერიძე
ზვიად როგავა
ანნა დოლიძე
ნიკოლოზ მარგველაშვილი
B106B208B208
B208
19:00-19:50ევროკავშირის სამართალი
საგადასახადო სამართალი
აკადემიური იურიდიული წერა და კვლევა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
დავით გეფერიძე
ზვიად როგავა
ანნა დოლიძე
ნიკოლოზ მარგველაშვილი
B106B208B208B208
20:00-20:50ევროკავშირის სამართალი
აკადემიური იურიდიული წერა და კვლევა
დავით გეფერიძე
ანნა დოლიძე
B106B208