შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე გაიმართა საფონდო ბირჟის მოდელირება.
ღონისძიება გაიმართა ფასიანი ქაღალდების სამართლის სალექციო კურსის ფარგლებში, რომელსაც მესამე კურსზე უძღვება დავით მაისურაძე.

 • IMG_8022_Easy-Resize.com
 • IMG_8027_Easy-Resize.com
 • IMG_8028_Easy-Resize.com
 • IMG_8030_Easy-Resize.com
 • IMG_8034_Easy-Resize.com
 • IMG_8036_Easy-Resize.com
 • IMG_8039_Easy-Resize.com
 • IMG_8045_Easy-Resize.com
 • IMG_8046_Easy-Resize.com
 • IMG_8049_Easy-Resize.com
 • IMG_8053_Easy-Resize.com
 • IMG_8055_Easy-Resize.com
 • IMG_8056_Easy-Resize.com
 • IMG_8060_Easy-Resize.com
 • IMG_8062_Easy-Resize.com
 • IMG_8064_Easy-Resize.com
 • IMG_8065_Easy-Resize.com
 • IMG_8068_Easy-Resize.com
 • IMG_8069_Easy-Resize.com
 • IMG_8071_Easy-Resize.com