13 სექტემბერს სამართლის ფაკულტეტზე გაიმართა საორიენტაციო შეხვედრა პირველ კურსელთათვის, სადაც ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა სტუდენტებს გააცნეს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დაეხმარება სტუდენტებს ეფექტურად წარმართონ სასწავლო პროცესი.

იხილეთ გალერეა