სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია
კომერციული სამართლის აქტუალური საკითხები
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი ატარებს სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციას კომერციული სამართლის აქტუალური საკითხები
კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს.
შეხვედრის ადგილი : IBSU A 505
თარიღი: 17.02.2020
დრო: 15:00