სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტ-ასისტენტი

ანა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩაირიცხა 2014 წელს. 2013 წელს მონაწილეობდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გაცვლით პროგრამაში – „ბენჯამინ ფრანკლინის ტრანსატლანტიკური სტიპენდიანტები“. 2014 წელს მან  სტაჟირება გაიარა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში, 2015 წელს კი არასამთავრობო ორგანიზაციაში “საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“. ამჟამად ანა არის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტი.