სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტ-ასისტენტი

ანა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩაირიცხა 2014 წელს. 2013 წელს მონაწილეობდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გაცვლით პროგრამაში – „ბენჯამინ ფრანკლინის ტრანსატლანტიკური სტიპენდიანტები“. 2014 წელს მშვიდობის კორპუსის მოხალისეებთან ერთად დაგეგმა დებატების კურსები საშუალო სკოლის მოსწავლეებისათვის, როგორც მისი გაცვლითი პროგრამის follow on პროექტი. 2015 წელს მან სტაჟირება გაიარა არასამთავრობო ორგანიზაციაში “საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“. 2017 წელს იგი მონაწილეობას იღებდა “აბრეშუმის გზის მე-12 საერთაშორისო კონფერენციაში” და ამასთანავე იყო კონფერენციის ერთ-ერთი თარჯიმანიც. ამავე წლის ივნისში ის იყო შავი ზღვის საერთაშორისო გუნდის წევრი, რომელიც უნივერსიტეტს წარადგენდა “ჰუგო სინზეიმერის საერთაშორისო იმიტირებულ პროცესზე” საერთაშორისო შრომის სამართალში. 

ანა მიხელიძე აქტიურადაა ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში უნივერსიტეტის გარეთაც და მონაწილეობს სხვადასხვა ღონისძიებებში იქნება ეს მოხალიეობრივი, მთარგმნელობითი თუ სხვა კუთხით.