ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი 2016 წლიდან.
სხვადასხვა დროს უძღვებოდა სალექციო კურსებს ნაპოლის, ტრენტოს, სიენას და სხვა უნივერსიტეტებში, ხელმძღვანელებოდა კვლევით პროექტებს,მათ შორის Athenaeum Funds (FAR)-ის და ერასმუსის პლიუსის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებს. 2008 წელს მიიღო პროფესორ-მკვლევარის ხარისხი; ახორცილებს კვლევებს კერძო სამარლის მიმართულებით; არის სამეცნიერო ნაშრომებისა და პუბლიკაციიების თანაავტორი/ავტორი.
ჩვენს უნივერსიტეტში კითხულობს შედარებითი საერთაშორისო კომერციული დავების გადაწყვეტის სალექციო კურსს.

CV