ასოც. პროფ. დოქტ. ზურაბ ჯიბღაშვილი

სამართლის დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 1992 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი. 2017...

სრულად ნახვა

ასოც. პროფ. დოქტ. ბესიკ მეურმიშვილი

სამართლის დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბესიკ მეურმიშვილმა 2001 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვ...

სრულად ნახვა

ასოც. პროფ. დოქტ. ალექსანდრე გიორგიძე

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი ალექსანდრე გიორგიძე 2012 წლიდან არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა...

სრულად ნახვა