ზურაბ ჯიბღაშვილი

სამართლის დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი1992 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი. 2017...

სრულად ნახვა

ბესიკ მეურმიშვილი

სამართლის დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,ბესიკ მეურმიშვილმა 2001 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვ...

სრულად ნახვა

ზურაბ ჭეჭელაშვილი

სრული პროფესორი, სამართლის დოქტორიდაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1999 წელს.1999-2001 წლებში იურისტად მუშაობდა საადვოკატო ბიუროშ...

სრულად ნახვა

ალექსანდრე გიორგიძე

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორიალექსანდრე გიორგიძე 2012 წლიდან არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა...

სრულად ნახვა

ანნა დოლიძე

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ იქნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად. ამ დრომდე ის გახ...

სრულად ნახვა