მადი ჩანტლაძე

მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრითბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე. სხვადასხვა დროს მუშაობდა თბილი...

სრულად ნახვა

ვახტანგ ჟვანია

სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრატორიმოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი2016  წლიდან არის შა...

სრულად ნახვა

ანნა დოლიძე

მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი2002 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილისსახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულ...

სრულად ნახვა

შავლეგ თოდუა

მოწვეული ლექტორისამართლის მაგისტრისაქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსპრობაციის ეროვნული...

სრულად ნახვა

ნიკოლოზ მარგველაშვილი

მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრითბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლე, ამავდროულად...

სრულად ნახვა

გიორგი ასათიანი

მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტისხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მრჩევლის, ეროვნული უშიშროების ს...

სრულად ნახვა

ნანა გამახარია

სამართლის ფაკულტეტის მდივანისამართლის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი, სამართლის კლინიკის კოორდინატორი2015 წელს ნანამ წარმატებით დ...

სრულად ნახვა