პირველკურსელთა რეგისტრაცია

გთავაზობთ ინფორმაციას პირველკურსელთა რეგიტრაციასთან დაკავშირებით! ვადები: 4-15 სექტემბერი (9:00-17:00საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა) წარსადგენი საბუთების სია: 1) საშუალო სკოლის ატესტატის დედანი 2) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ქსეროასლი 3) ჯანმრთელობის ცნობა – ფორმა 100 4) წვევამდელის მოწმობის დედანი ან ასლი (ბიჭებისთვის) 5) ფოტოსურათი (3×4 ) 6) ფოტოსურათი კომპაქტურ დისკზე ( ელექტრონული ვერსია) სწავლის…

31-08-2017სრულად ნახვა

რეგისტრაცია 2017-2018 აკადემიური წლისთვის

მოგესალმებით, ძვირფასო სტუდენტებო! გილოცავთ, ახალი 2017-2018 აკადემიური სასწავლო წლის დაწყებას. 2017-2018 აკადემიურ სასწავლო წელს გისურვებთ ბევრ საინტერესო გამოწვევას, წარმატებებს და თქვენი პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. შეგახსენებთ, რომ მე-2, მე-3 და მე-4 კურსელთა რეგისტრაცია იწყება ა.წ. 25 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ჩათვლით. აუცილებელია, რეგისტრაციაზე გამოცხადდეთ 10:00 სთ-იდან 16:00 სთ-ის ჩათვლის, სამართლის…

23-08-2017სრულად ნახვა

სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი საშუალებას აძლევს სტუდენტებს მონაწილეობა მიიღონ სტუდენტა სარეიტინგო სისტემის პროგრამაში. სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემა (შემდგომში „სარეიტინგო სისტემა“) არის პროექტი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების რეიტინგის შედგენას კლასგარეშე აქტივობების მიხედვით როგორც უნივერსიტეტში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.  სარეიტინგო სისტემის ძირითადი მიზანია სტუდენტთა რეიტინგის განსაზღვრა წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებისა და მათთვის მინიჭებული…

21-07-2017სრულად ნახვა

მობილობა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) ვადა განისაზღვრა 2017 წლის 25 ივლისიდან 17 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე. სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის მიღების შემთხვევაში მობილობის მსურველი სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადაა – 2017 წლის 24 აგვისტო – 6…

17-07-2017სრულად ნახვა

დანაშაულიდან მართლმსაჯულებამდე

პროექტი ,,დანაშაულიდან მართლმსაჯულებამდე“ სტუდენტებს მისცემს საშუალებას შეიძინონ თეორიული ცოდნა და გამოიმუშავონ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც დაკავშირებულია პროცესის მონაწილე სუბიექტების: ოპერატიული მუშაკის, გამომძიებლის, პროკურორის, ექსპერტ-კრიმინალისტის, ადვოკატისა და სასამართლოს საქმიანობასთან. პროექტი მოიცავს ორ ეტაპს. პირველ ეტაპზე შესაბამისი დარგის მოქმედი პრაქტიკოსი სპეციალისტებისგან სტუდენტები შეისწავლიან თითოეული სუბიექტის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პროცესუალურ უფლება-მოვალეობებს და მათი პრაქტიკაში განხორცილების…

28-03-2017სრულად ნახვა

საჯარო ლექცია

  ეგროსი ახალაია გახლავთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის წარჩინებული კურსდამთავრებული, ამჟამად სწავლობს სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრატურაზე სისხლის სამართლის მიმართულებით.    პროფესიული კომპეტენციის მხრივ, ჩაბარებული აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, ხოლო 2016 წლის დეკემბერში წარმატებით ჩააბარა საქართველოს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციის განხრით, სადაც მიიღო სამივე სპეციალიზაციაში მონაწილე 713 აპლიკანტ-იურისტს…

14-03-2017სრულად ნახვა

იმიტირებული სასამართლო პროცესები სისხლის, სამოქალაქო და კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი აცხადებს შეჯიბრს იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში სისხლის, სამოქალაქო და კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით შეჯიბრში მონაწილეობის უფლება აქვთ: იურიდიული ან საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის III, IV კურსისა და მაგისტრატურის  სტუდენტებს, რომელთაც გავლილი აქვთ სისხლის სამართლის პროცესი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი და ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. კონკურსში თითოეული…

23-02-2017სრულად ნახვა

სასწავლო პრაქტიკა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში

საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მეორე, მესამე და მეოთხე კურსელთა საყურადღებოდ! სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მეორე, მესამე და მეოთხე კურსელ სტუდენტებს სთავაზობს 45-დღიან სასწავლო პრაქტიკას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ მიმართოთ და ჩააბაროთ თქვენს ფაკულტეტს: ·        განცხადება ·        ნიშნების ფურცელი სტუდენტები შეირჩევიან აკადემიური მოსწრების მიხედვით. განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა:…

22-01-2017სრულად ნახვა

ფინალური გამოცდების შესახებ!

ყურადღება! გთხოვთ იხილოთ ფინალური გამოცდების ცხრილი იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე გამოცდა ერთმანეთს ემთხვევა, გთხოვთ აცნობოთ საგამოცდო ცენტრს არაუგვიანეს 12 დეკემბრისა (A307).…

22-01-2017სრულად ნახვა

შიდა მობილობის ვადები 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის

ყურადღება! განისაზღვრა შიდა მობილობის ვადები 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის: 10.01.2017- 12.01.2017  ფაკულტეტის / პროგრამის შეცვლის მსურველის განცხადების რეგისტრაცია; 13.01. 2017 – 27.01.2017 კრედიტების აღიარება და ჩასარიცხ პირთა შესახებ გადაწყვეტილების მომზადება; 30.01.2017 – 6.02.2017  უნივერსიტეტსა და მობილობაში მონაწილე სტუდენტს შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმება.…

22-01-2017სრულად ნახვა