ხათუნა ლორია

მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორიმინიჭებული აქვს სამართლის  დოქტორის აკადემიური ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მი...

სრულად ნახვა

ლელა ნადიბაიძე

მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი1996 წლიდან- 2002 წლამდე მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში სხვადასხვა თანამდებობა...

სრულად ნახვა

სოლომონ მენაბდიშვილი

მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი.2011 წლიდან კითხულობს ლექციებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2012-2013 წლ...

სრულად ნახვა

ნიკოლოზ მარგველაშვილი

მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრითბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლე, ამავდროულად...

სრულად ნახვა