დოქტ. ზვიად როგავა

მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი სხვადასხვა დროს მუშაობდა ქ. თბილისის საგადასახდო ინსპექციაში სხვადასხვა პოზიციაზე (იურისტი,...

სრულად ნახვა

დოქტ. აკაკი ჩარგეიშვილი

აკაკი ჩარგეიშვილი 2001 წლიდან ეწევა საადვოკატო პრაქტიკას, არის ,,ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზის’’ მმართველი პარტნიორი და საქართველოს ადვოკატთა ას...

სრულად ნახვა

დოქტ. ეკა ზარნაძე

მინიჭებული აქვს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი და 1996 წლიდან უძღვება სალექციო კურსებს სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.   ...

სრულად ნახვა

დოქტ. ხათუნა ლორია

მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი მინიჭებული აქვს სამართლის  დოქტორის აკადემიური ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მი...

სრულად ნახვა