ნინო ბოგვერაძე, მაგისტრი

მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი 2001 წლიდან კს ,,კორძაძის საადვოკატო ბიურო”-ს ადვოკატია სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით, პარალერულ რეჟიმში ორი წლის განმავლობაში იყო შპს “ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი”-ს იურიდიული სამსახურის უფროსი. 2001 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (მაგისტრის ხარისხი), 2014 წელს წარჩინებით დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტი საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის…

05-04-2017სრულად ნახვა

სალომე მარკოზია, მაგისტრი

მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი 2013 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტში ევროპისმცოდნეობის განხრით. 2015 წლიდან ხელმძღვანელობს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის სამმართველოს. მისი კვლევის ინტერესები მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ევროკავშირის სამართალი, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საკანონმდებლო ჰარმონიზაცია, ქართული კანონმდებლობის აპროქსიმაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან,…

05-04-2017სრულად ნახვა

გაფორმდა მემორანდუმი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და „თბილისი კონსალტინგ გრუპს“ შორის

2017 წლის 22 მარტს, გაფორმდა მემორანდუმი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და „თბილისი კონსალტინგ გრუპს“ შორის. მემორანდუმი მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს დასახელებულ ორგანიზაციებს შორის ხანგრძლივი თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას. მემორანდუმის პირობების თანახმად, „თბილისი კონსალტინგ გრუპი“ უზრუნველყოფს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტების ჩართულობას პრაქტიკულ სამართლებრივ საქმიანობაში. სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ განივითარონ პროფესიული უნარები,…

24-03-2017სრულად ნახვა

ეგროსი ახალაიას საჯარო ლექცია

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით 13 მარტს გაიმართა ეგროსი ახალაიას საჯარო ლექცია საადვოკატო გამოცდის არსისა და სპეციფიკის შესახებ, მომხსენებელმა გამოყო ძირითადი საკითხები, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებში.  ამასთან, სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია იმ აუცილებელ რეკომენდაციებზე, რომელიც განაპირობებს აღნიშნული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებას. საჯარო ლექცია წარიმართა კითხვა – პასუხის…

14-03-2017სრულად ნახვა

სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტების ვიზიტი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში

9 მარტს, სასამართლო ტურის პროექტის ფარგლებში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტები ეწვივნენ. ტრადიციულად, ტურის I ნაწილში პრეზენტაცია გაიმართა სტუდენტებისათვის, რომელსაც თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტი თათია ქვრივიშვილი უძღვებოდა. პრეზენტაცია ეხებოდა სასამართლო სისტემას, მოსამართლის სამართლებრივ სტატუსს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტრუქტურას და სასამართლოს როლს. ტურის ბოლოს სტუდენტებმა…

14-03-2017სრულად ნახვა

შეხვედრა სამართლის ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალთან

ახალი სასწავლო სემესტრის დაწყებასთან დაკავშირებით სამართლის ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ გამართა გაცნობითი შეხვედრა სამართლის ფაკულტეტის ლექტორებთან.  სამართლის ფაკულტეტის დეკანმა, საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელმა და ხარისხის მართვის მენეჯერმა ისაუბრეს სასწავლო პროგრამის შესახებ. შეხვედრის მიზანი იყო სალექციო  კურსის ხარისხის გაუმჯობესების გზების დასახვა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა სტუდენტთა შეფასების განახლებული სისტემა, ასევე მიმდინარე სემესტრში განსახორციელებელი პროექტები, რაც…

14-03-2017სრულად ნახვა

გაცნობითი შეხვედრა სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებთან

ახალი სასწავლო სემესტრის დაწყებასთან დაკავშირებით სამართლის ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ გამართა შეხვედრა მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებთან. სამართლის ფაკულტეტის დეკანმა, საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელმა და ხარისხის მართვის მენეჯერმა ისაუბრეს სასწავლო პროგრამის შესახებ. შეხვედრაზე ასევე განხილულ იქნა მიმდინარე სემესტრში განსახორციელებელი პროექტები, რომელთა მიზანია ხელი შეუწყოს სტუდენტების პროფესიულ განვითარებას და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას. ფაკულტეტი…

14-03-2017სრულად ნახვა

შეხვედრა სისხლის სამართლის მიმართულების ლექტორებთან

ახალი სასწავლო სემესტრის დაწყებასთან დაკავშირებით სამართლის ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ გამართა გაცნობითი შეხვედრა სამართლის ფაკულტეტის სისხლის სამართლის მიმართულების ლექტორებთან. სამართლის ფაკულტეტის დეკანმა, საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელმა და ხარისხის მართვის მენეჯერმა ისაუბრეს სასწავლო პროგრამის შესახებ. შეხვედრის მიზანი იყო სალექციო კურსის ხარისხის გაუმჯობესების გზების დასახვა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა სტუდენტთა შეფასების განახლებული სისტემა, ასევე მიმდინარე სემესტრში…

28-02-2017სრულად ნახვა

სამართლის ფაკულტეტის გუნდი საერთაშორისო იმიტირებული პროცესის ნახევარფინალისტი გახდა

ჰოლანდიაში,  ქ. ამსტერდამში ჰუგო სინზიმერის ინსტიტუტის მიერ ჩატარდა იმიტირებული სასამართლო პროცესი საერთაშორისო შრომის სამართალში. ევროპის შვიდი ქვეყნის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოდან პროექტში მონაწილეობდნენ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები – ირაკლი დუაძე და თამარ ბაკარაძე. გუნდს ხელმძღვანელობდა შრომის სამართლის ექსპერტი ზაქარია შველიძე. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის…

30-01-2017სრულად ნახვა

საჯარო გამოსვლის კონკურსში “So You Think You Can Speak ?!”.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს საჯარო გამოსვლის კონკურსში “So You Think You Can Speak ?!”. მონაწილეებმა გააკეთეს თანამდებობის პირების, საჯარო ფიგურებისა და სამოქალაქო აქტივისტების გამოსვლების იმიტაცია სამართლებრივ, პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებზე. კონკურსის ბოლოს გამოვლინდნენ პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელები, ასევე სპეციალური სერტიფიკატი გადაეცა…

30-01-2017სრულად ნახვა