კურსი :აშშ-ს კონსტიტუცია, სამართლებრივი კვლევა და წერა

კურსს წაიკითხავს ოკლაჰომას უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის  მოწვეული პროფესორი, პრაქტიკოსი იურისტი-  დონ ჰოლადაი. შეხვედრის ადგილი :  შზსუ A 505 კურსის ხანგრძლივობა : 9-20 მარტი…

11-02-2020სრულად ნახვა

სამართლის ზამთრის სკოლა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი ყოველწლიურად იწვევს მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეებს სამართლის ზამთრის სკოლაში. ზამთრის სკოლის მიზანია მოსწავლეებს მიაწოდოს სისტემური ცოდნა სამართლის სხვადასხვა დარგების შესახებ, გააცნოს მათი სპეციფიკა, ასევე აჩვენოს მათ სწავლების ის განსხვავებული მეთოდიკა, რომელიც უნივერსიტეტს გამოარჩევს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისაგან. ამისათვის, ზამთრის სკოლაში ინტერაქტიულ ლექციებს კითხულობს…

29-01-2018სრულად ნახვა

პრაქტიკული სამართლის კურსი – “Street Law”

პრაქტიკული სამართლის კურსი  – “Street Law” ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების  მოსწავლეებისთვის პრაქტიკული სამართლის კურსი  – “Street Law” წარმოადგენს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სამართლის კლინიკასთან არსებულ პროგრამას, რომლის მიზანია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება სამართლის აქტუალურ პრობლემებთან დაკავშირებით. მისი მიზანია ასევე კლინიკაში პრაქტიკულ კომპონენტზე დარეგისტრირებული სტუდენტებისთვის ცოდნის დემონსტრირების უნარების სრულყოფა. სტუდენტებს,…

29-01-2018სრულად ნახვა

ჩანაფიქრიდან მოქმედებამდე

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით, იურიდიული კლინიკის ფარგლებში , 27-29 სექტემბრის ჩათვლით, ტრენინგი – იურიდიული ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიდგომები, “ჩანაფიქრიდან მოქმედებამდე” გაიმართა. ტრენინგის მთავარი მიზანი იყო სტუდენტებს გაეცნოთ ის ფსიქიკური პროცესები, რომლებიც ერთიანდება დანაშაულის ჩანაფიქრიდან მის განხორციელებამდე შუალედში. 27 სექტემბერს, უნივერსიტეტს კრიმინალისტი, გიორგი მათიაშვილი ესტუმრა. მან სტუდენტებს ადამიანის ქცევის…

09-10-2017სრულად ნახვა

“Do You Still Think You Can Speak?”

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე გაიმართა სიტყვით გამოსვლის კონკურსი “Do You Still Think You Can Speak?”, რომელშიც მონაწილეობდნენ სამართლის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტები. კონკურსი გაიმართა “ინგლისური ენა – სპეციალური მიზნებისთვის” კურსის ფარგლებში და სტუდენტებმა წარადგინეს სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე მათ მიერ მომზადებული მიმართვები. ყველა მონაწილეს გადაეცა შესაბამისი სერტიფიკატი და გამოვლინდნენ სხვადასხვა…

24-07-2017სრულად ნახვა

სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი საშუალებას აძლევს სტუდენტებს მონაწილეობა მიიღონ სტუდენტა სარეიტინგო სისტემის პროგრამაში. სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემა (შემდგომში „სარეიტინგო სისტემა“) არის პროექტი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების რეიტინგის შედგენას კლასგარეშე აქტივობების მიხედვით როგორც უნივერსიტეტში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.  სარეიტინგო სისტემის ძირითადი მიზანია სტუდენტთა რეიტინგის განსაზღვრა წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებისა და მათთვის მინიჭებული…

21-07-2017სრულად ნახვა

დანაშაულიდან მართლმსაჯულებამდე

პროექტი ,,დანაშაულიდან მართლმსაჯულებამდე“ სტუდენტებს მისცემს საშუალებას შეიძინონ თეორიული ცოდნა და გამოიმუშავონ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც დაკავშირებულია პროცესის მონაწილე სუბიექტების: ოპერატიული მუშაკის, გამომძიებლის, პროკურორის, ექსპერტ-კრიმინალისტის, ადვოკატისა და სასამართლოს საქმიანობასთან. პროექტი მოიცავს ორ ეტაპს. პირველ ეტაპზე შესაბამისი დარგის მოქმედი პრაქტიკოსი სპეციალისტებისგან სტუდენტები შეისწავლიან თითოეული სუბიექტის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პროცესუალურ უფლება-მოვალეობებს და მათი პრაქტიკაში განხორცილების…

28-03-2017სრულად ნახვა

იმიტირებული სასამართლო პროცესები სისხლის, სამოქალაქო და კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი აცხადებს შეჯიბრს იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში სისხლის, სამოქალაქო და კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით შეჯიბრში მონაწილეობის უფლება აქვთ: იურიდიული ან საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის III, IV კურსისა და მაგისტრატურის  სტუდენტებს, რომელთაც გავლილი აქვთ სისხლის სამართლის პროცესი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი და ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. კონკურსში თითოეული…

23-02-2017სრულად ნახვა

საერთაშორისო კონფერენცია

,, დემოკრატისა და ადამიანის  უფლებებათა თანამედროვე გამოწვევები რეგიონალური პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ჭრილში“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და აბრეშუმის გზის კვლევითი ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ა. წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ილიაუნის მხარდაჭერით ატარებს მე -12 ყოველწლიურ კონფერენციას სახელწოდებით: ,,დემოკრატიისა და ადამიანის…

01-02-2017სრულად ნახვა

IBSUPEDIA | სამართლის ფაკულტეტის პროექტი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი იწყებს პროექტს  ,,IBSUPEDIA“, რომლის მიზანია აამაღლოს სტუდენტების განათლების დონე და ასევე ხელი შეუწყოს ქართული ვიკიპედიის განვითარებასა და პოპულარიზაციას. პროექტის შესაბამისად, სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები მოამზადებენ ნაშრომებს სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელთა განთავსება მოხდება ვიკიპედიის ქართულ საიტზე. პროექტი ხელს შეუწყობს სტუდენტების ჩართვას კვლევით საქმიანობაში, ასევე ყველა დაინტერესული…

30-01-2017სრულად ნახვა