ახალი სახელმძღვანელო მომხმარებელთა უფლებათა დაცვის სამართალში

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ფარგლებში გამოიცა ნაშრომი „მომხმარებელთა უფლებების სამართალი“, რომელიც ეხმიანება საქართველოში მიმდინარე საკანონმდებლო რეფორმას სამართლის ამ მიმართულებით. კანონმდებლის მისწრაფებანი განპირობებულია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე  ქვეყნის ვალდებულებით, სამართლის სისტემის დაახლოვებაზე ევროპულ სტანდარტებთან. წინამდებარე გამოცემაში სწორედ ეს სპეციფიკაა გათვალისწინებული შედარებითსამართლებრივი მეთოდოლოგიის გამოყენებით. ნაშრომი სახელმძღვანელოს სტილითაა აგებული, თუმცა რეალურად…

30-01-2019სრულად ნახვა