ვახტანგ ზაალიშვილი

შედარებითი კომერციული სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერიასოცირებული პროფესორი, ს...

სრულად ნახვა

ვახტანგ ჟვანია

სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრატორიმოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი2016  წლიდან არის შა...

სრულად ნახვა

ნანა გამახარია

სამართლის ფაკულტეტის მდივანისამართლის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი, სამართლის კლინიკის კოორდინატორი2015 წელს ნანამ წარმატებით დ...

სრულად ნახვა