ვახტანგ ზაალიშვილი

შედარებითი კომერციული სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერიასოცირებული პროფესორი, ს...

სრულად ნახვა