კურსს წაიკითხავს ოკლაჰომას უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის  მოწვეული პროფესორი, პრაქტიკოსი იურისტი-  დონ ჰოლადაი.

შეხვედრის ადგილი :  შზსუ A 505

კურსის ხანგრძლივობა : 9-20 მარტი