მიმდინარე წლის 24 ნოემბრიდან 28 ნოემბრის ჩათვლით შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა დავით გეფერიძემ კიევის ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტის მოწვევით წაიკითხა საჯარო ლექციების კურსი „თანამედროვე საერთაშორისო საავიაციო სამართლის აქტუალურ პრობლემებზე“.