დიანა არის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მეორე კურსის სტუდენტი, რომელიც გამოირჩევა მაღალი აკადემიური მოსწრებითა და სოციალური აქტივობების მიმართ ინტერესით.

დიანა გახლავთ 2018-2019 წლის სარეიტინგო სისტემის გამარჯვებული და ფაკულტეტისგან მიიღებს სტიპენდიას ერთი სემესტრის განმავლობაში.

დიანა მონაწილეობას იღებდა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებულ კაზუსის ამოხსნის შეჯიბრში სადაც მოიპოვა პირველი ადგილი.