შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე გაიმართა სიტყვით გამოსვლის კონკურსი “Do You Still Think You Can Speak?”, რომელშიც მონაწილეობდნენ სამართლის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტები. კონკურსი გაიმართა “ინგლისური ენა – სპეციალური მიზნებისთვის” კურსის ფარგლებში და სტუდენტებმა წარადგინეს სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე მათ მიერ მომზადებული მიმართვები. ყველა მონაწილეს გადაეცა შესაბამისი სერტიფიკატი და გამოვლინდნენ სხვადასხვა ნომინაციის გამარჯვებულებიც.

 • IMG_2178_Easy-Resize.com
 • IMG_2186_Easy-Resize.com
 • IMG_2190_Easy-Resize.com
 • IMG_2195_Easy-Resize.com
 • IMG_2198_Easy-Resize.com
 • IMG_2201_Easy-Resize.com
 • IMG_2204_Easy-Resize.com
 • IMG_2209_Easy-Resize.com
 • IMG_2213_Easy-Resize.com
 • IMG_2217_Easy-Resize.com
 • IMG_2219_Easy-Resize.com
 • IMG_2224_Easy-Resize.com (1)
 • IMG_2224_Easy-Resize.com
 • IMG_2228_Easy-Resize.com
 • IMG_2232_Easy-Resize.com
 • IMG_2235_Easy-Resize.com
 • IMG_2240_Easy-Resize.com
 • IMG_2244_Easy-Resize.com
 • IMG_2250_Easy-Resize.com
 • IMG_2258_Easy-Resize.com
 • IMG_2266_Easy-Resize.com
 • IMG_2267_Easy-Resize.com
 • IMG_2271_Easy-Resize.com
 • IMG_2284_Easy-Resize.com
 • IMG_2297_Easy-Resize.com
 • IMG_2306_Easy-Resize.com
 • IMG_2324_Easy-Resize.com
 • IMG_2330_Easy-Resize.com
 • IMG_2347_Easy-Resize.com
 • IMG_2350_Easy-Resize.com
 • IMG_2352_Easy-Resize.com
 • IMG_2358_Easy-Resize.com
 • IMG_2366_Easy-Resize.com
 • IMG_2372_Easy-Resize.com
 • IMG_2380_Easy-Resize.com
 • IMG_2381_Easy-Resize.com
 • IMG_2402_Easy-Resize.com
 • IMG_2411_Easy-Resize.com
 • IMG_2416_Easy-Resize.com
 • IMG_2431_Easy-Resize.com
 • IMG_2442_Easy-Resize.com
 • IMG_2447_Easy-Resize.com
 • IMG_2459_Easy-Resize.com
 • IMG_2461_Easy-Resize.com
 • IMG_2476_Easy-Resize.com
 • IMG_2478_Easy-Resize.com
 • IMG_2483_Easy-Resize.com
 • IMG_2492_Easy-Resize.com
 • IMG_2508_Easy-Resize.com
 • IMG_2512_Easy-Resize.com
 • IMG_2529_Easy-Resize.com
 • IMG_2531_Easy-Resize.com
 • IMG_2541_Easy-Resize.com
 • IMG_2543_Easy-Resize.com
 • IMG_2544_Easy-Resize.com
 • IMG_2548_Easy-Resize.com
 • IMG_2552_Easy-Resize.com
 • IMG_2569_Easy-Resize.com
 • IMG_2588_Easy-Resize.com
 • IMG_2600_Easy-Resize.com
 • IMG_2606_Easy-Resize.com
 • IMG_2630_Easy-Resize.com
 • IMG_2642_Easy-Resize.com