ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი სტუდენტების არა მხოლოდ აკადემიური,არამედ სოციალური აქტივობებით უზრუნველყოფა. სწორედ ამიტომ, სასწავლო პრაქტიკული სამართლის კურსის ფარგლებში სტუდენტები კლინიკის ხელმძღვანელთან ერთად იმყოფებოდნენ მცხეთაში გასვლითი ღონისძიებით და დაათვალიერეს მცხეთაში არსებული ღირსშესანიშნაობები.