სამართალმცოდნეობა/LAW – ELECTIVE

დრო/დღეორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევიშაბათიშაბათი
9:00-9:50
10:00-10:50კრიმინოლოგია
ალექსანდრე გიორგიძე
A505
11:00-11:50კრიმინოლოგია
ალექსანდრე გიორგიძე
A505
12:00-12:50კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში
სასჯელები სისხლის სამართალში
ხელშეკრულების შედგენა (ჯგუფი 1)
გიორგი ასათიანი
გიორგი ასათიანიალექსანდრე გიორგიძე
ნინო ლიპარტია
B208B106A508B208
13:00-13:50კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში
სასჯელები სისხლის სამართალში
ხელშეკრულების შედგენა (ჯგუფი 1)
გიორგი ასათიანიგიორგი ასათიანიალექსანდრე გიორგიძე
ნინო ლიპარტია
B208B106A508B208
14:00-14:50სადაზღვევო სამართალი
ქეთევან ირემაშვილი
B208
15:00-15:50სადაზღვევო სამართალი
ქეთევან ირემაშვილი
B208
16:00-16:50
17:00-17:50
18:00-18:50ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის მეთოდების თანამედროვე ტენდენციები
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
მადი ჩანტლაძე
ზურაბ ჯიბღაშვილი
ნიკოლოზ მარგველაშვილი
A508A508
B208
19:00-19:50ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის მეთოდების თანამედროვე ტენდენციები
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
მადი ჩანტლაძე
ზურაბ ჯიბღაშვილი
ნიკოლოზ მარგველაშვილი
A508A508B208
20:00-20:50ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
მადი ჩანტლაძე
A508