სამართლის ფაკულტეტი 2016 – 2017 აკადემიური წელი გადასახადი

ბაკალავრიატისწავლების გადასახადიმაგისტრატურასწავლების გადასახადი
სამართალმცოდნეობა5100 ლარიშედარებითი კომერციული სამართალი4500 ლარი

 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გრანტი:

 

 •  100% სახელმწიფო გრანტის მფლობელი მიიღებს დამატებით 70% IBSU-ს გრანტს დარჩენილი თანხის დასაფარად;
 •  70% სახელმწიფო გრანტის მფლობელი მიიღებს დამატებით 50% IBSU-ს გრანტს დარჩენილი თანხის დასაფარად;
 • 50% სახელმწიფო გრანტის მფლობელი მიიღებს დამატებით 30% IBSU-ს გრანტს დარჩენილი თანხის დასაფარად;

 

 • ნებისმიერი ოდენობის სახელმწიფო გრანტის მფლობელი საჯარო და კერძო სკოლების ოქროს ან ვერცხლის მედალოსანი, მიიღებთ დამატებით 70%, 5-% ან 30%-იან გრანტს დარჩენილი თანხის დასაფარად:

 

თუ ხარ 100% სახელმწიფო გრანტის მფლობელი, მიიღებ 100% IBSU-ს გრანტს;

თუ ხარ 70% სახელმწიფო გრანტის მფლობელი, მიიღებ 70% IBSU-ს გრანტს;

თუ ხარ 50% სახელმწიფო გრანტის მფლობელი, მიიღებ 50% IBSU-ს გრანტს;

 

 • აბიტურიენტი, რომელიც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს (064) აირჩევს პირველ ადგილას, მიიღებს 20% ფასდაკლებას;
 • აბიტურიენტები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ IBSU-ს ყოველწლიურ სასკოლო ოლიმპიადაში და მოხვდებიან პირველ ოცდახუთეულში, მოიპოვებენ  IBSU -ს სრულ ან ნაწილობრივ დაფინანსებას (I ადგილი – 100%,  II – III ადგილი – 75%,   IV-X ადგილები – 50%,  XI-XXVადგილები  20%);
 • საქართველოს ეროვნული ნაკრებების სპორტსმენები ისარგებლებენ 50 % ფასდაკლებით;·
 • საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ოლიმპიადაში მონაწილე, (2015-2016წ) III ტურში გასული აბიტურიენტები, რომლებიც ამავე დროს აიღებენ ნებისმიერ სახელმწიფო გრანტს, მიიღებთ დამატებით 70%, 5-% ან 30%-იან გრანტს დარჩენილი თანხის დასაფარად:

 

თუ ხარ 100% სახელმწიფო გრანტის მფლობელი, მიიღებ 100% IBSU-ს გრანტს;

თუ ხარ 70% სახელმწიფო გრანტის მფლობელი, მიიღებ 70% IBSU-ს გრანტს;

თუ ხარ 50% სახელმწიფო გრანტის მფლობელი, მიიღებ 50% IBSU-ს გრანტს;

 

 •  თუ ერთი ოჯახის რამდენიმე წევრი ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტია, ისარგებლებენ – 15% ფასდაკლებით;
 •  “ჩაღლარის” საგანმანათლებლო დაწესებულების კურსდამთავრებულები მიიღებენ 50%-იან ფასდაკლებას.
 •  სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ გადახდის 8 თვეზე გადანაწილებული გრაფიკით;
 • ეროვნული გამოცდების, რეიტინგით პირველი 100 აბიტურიენტი, მიიღებს უნივერსიტეტის 100%  გრანტს და ყოველთვიურ სტიპენდიას 200 ლარის ოდენობით*
 • ეროვნული გამოცდების, რეიტინგით პირველი 200 აბიტურიენტი, მიიღებს უნივერსიტეტის 100%  გრანტს და ყოველთვიურ სტიპენდიას 100 ლარის ოდენობით*

 

*აღნიშნული გრანტის შესანარჩუნებლად საშუალო აკადემიური მოსწრება (GPA)ყოველი წლის ბოლოს არ უნდა იყოს 91-ზე ნაკლები!

 

მოპოვებული IBSU-ს გრანტით ან ფასდაკლებით სტუდენტები ისარგებლებენ 4 აკადემიური წლის განმავლობაში, თუ მათი საშუალო აკადემიური მაჩვენებელი ყოველი წლის ბოლოს არ იქნება 80 ქულაზე ნაკლები.