განაცხადი
გვსურს მონაწილეობა მივიღოთ 2017 წლის ეროვნულ შეჯიბრში სამოქალაქო, სისხლის, კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით.
(დააკონკრეტეთ თქვენთვის სასურველი მიმართულება)

გუნდის შემადგენლობა:
გთხოვთ, მიუთითოთ გუნდის თითოეული წევრის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, მისამართი, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, უნივერსიტეტის/სასწავლო დაწესებულების დასახელება და კურსი.

სარეგისტრაციო ფორმა
 
 Upload
No file selected
 
 Upload
No file selected
 
 Upload
No file selected
 
 Upload
No file selected