მიმდინარეობს 2019/2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის გაცვლით პროგრამებზე განცხადებების მიღება.

Mykolas Romeris University – ვილნიუსი, ლიტვა, Lodz University – ლოძი, პოლონეთი. დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ ფაკულტეტს.