შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს აპლიკაციების მიღებას გაცვლით პროგრამაზე მიკოლას რომერის უნივერსიტეტში, ვილნიუსი, ლიტვა.
მოთხოვნები:

შესაძლოა შზსუ-ის მოთხოვნები განსხვავდებოდეს მასპინძელი უნივერსიტეტის მოთხოვნებისაგან.

  • მეტწილად კონცენტრირებულნი ვართ საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებზე.
  • აპლიკაცია
  • სამოტივაციო წერილი
  • 2 სარეკომენდაციო წერილი
  • ნიშნების ფურცელი
  • ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
  • CV

გთხოვთ აღნიშნული დოკუმენტები გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: 14400136@ibsu.edu.ge