სამართალმცოდნეობა/LAW – FRESHMEN 1

დრო/დღეორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევიშაბათი
9:00-9:50
ქართული სამართლის ისტორიააკადემიური წერა
საინფორმაციო ტექნოლოგიები
სამართლის საფუძვლებიკონსტიტუციური სამართალი
გიორგი ასათიანიანნა დოლიძე
მალხაზ ჩახნაშვილივახტანგ ჟვანია
B208B106B305
B106A505
10:00-10:50ქართული სამართლის ისტორიააკადემიური წერასაინფორმაციო ტექნოლოგიებისამართლის საფუძვლებიკონსტიტუციური სამართალი
გიორგი ასათიანიანნა დოლიძე
მალხაზ ჩახნაშვილივახტანგ ჟვანია
B208B106B305B106A505
11:00-11:50ქართული სამართლის ისტორიააკადემიური წერასაინფორმაციო ტექნოლოგიებისამართლის საფუძვლებიკონსტიტუციური სამართალი
გიორგი ასათიანიანნა დოლიძე
მალხაზ ჩახნაშვილივახტანგ ჟვანია
B208B106B305
B106A505
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია
მინდია ბერეკაშვილი
B208
15:00-15:50საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია
მინდია ბერეკაშვილი
B208
16:00-16:50საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია
მინდია ბერეკაშვილი
B208
17:00-17:50
18:00-18:50