სამართალმცოდნეობა/LAW – FRESHMEN 2

დრო/დღეორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევიშაბათი
9:00-9:50აკადემიური წერა
საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კონსტიტუციური სამართალი

სამართლის საფუძვლები
ანნა დოლიძე
ვახტანგ ჟვანია
გიორგი მურვანიძე
B106
B306
B208
A508
10:00-10:50აკადემიური წერა
საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კონსტიტუციური სამართალი
სამართლის საფუძვლები
ანნა დოლიძე
ვახტანგ ჟვანია
გიორგი მურვანიძე
B106
B306
B208
A508
11:00-11:50აკადემიური წერა
საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კონსტიტუციური სამართალი
სამართლის საფუძვლებისაზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია
ანნა დოლიძე
ვახტანგ ჟვანია
გიორგი მურვანიძე
მინდია ბერეკაშვილი
B106
B306
B208
A508
B208
12:00-12:50საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია
მინდია ბერეკაშვილი
B208
13:00-13:50საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია
მინდია ბერეკაშვილი
B208
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
17:00-17:50
18:00-18:50
19:00-19:50