მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი

სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მრჩევლის, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანაშემწისა და აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის პროტოკოლის სანსახურის უფროსის თანამდებობებს. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე კითხულობს ლექციებს პროფესიულ უნარებში, კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკაში, ასევე ქართული და საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფოსა და სამართლის სამართლის ისტორიაში.

ელ-ფოსტა: gasatiani@ibsu.edu.ge