მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი

2004-2007 წლებში მუშაობდა პროკურატურის ორგანოებში სხვადასხვა თანამდებობებზე. 2007-2014 წლებში ეკავა სასამართლო-ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს აჭარის რეგიონული დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა. 2014 წლიდან დღემდე მუშაობს სასამართლო-ექპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსის მოადგილედ.

„შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში“ მოწვეული ლექტორის სტატუსით კითხულობს ლექციებს სახელწიფოსა და სამართლის თეორიაში.

ელ-ფოსტა: gmurvanidze@ibsu.edu.ge

CV