მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

კახი კოპალიანი არის ფსიქოლოგიის დოქტორი.  არის არაერთი პუბლიკაციისა და სტატიის ავტორი. მის კვლევით ინტერესებს შორისაა მცირე სოციალური ჯგუფების ფსიქოლოგია, ლიდერობის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები.სამართლის ფაკულტეტზე კითხულობს სამართლის ფსიქოლოგიას.

ელფოსტაkkopaliani@ibsu.edu.ge

 

CV