ხათუნა ბურკაძე, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ხათუნა ბურკაძემ დაამთავრა ტაფტის უნივერსიტეტის ფლეტჩერის სამართლისა და დიპლომატიის სკოლა დიპლომატიისა და საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით. იგი გახლდათ ფულბრაიტის პროგრამის ფარგლებში მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მკვლევარი. ამასთანავე, ის იყო კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის, ბარდ კოლეჯისა და ფლეტჩერის სკოლის მიწვეული პროფესორი. მან წარმატებით დაასრულა ჰარვარდის უნივერსიტეტის მოლაპარაკებებისა და ჯორჯ მარშალის ევროპული უსაფრთხოების საკითხთა კვლევითი ცენტრის
უსაფრთხოების გაღრმავებული სწავლების ლიდერთა პროგრამები. ასევე, ის არის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამის კურსდამთავრებული ამერიკის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. ასევე, მან განახორციელა ნატო-სა და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტები, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ აღნიშნული ორგანიზაციების შესახებ
საქართველოში ცნობადობის ამაღლებას. ხათუნა ბურკაძეს გამოქვეყნებული აქვს ოცამდე პუბლიკაცია და ორი სახელმძღვანელო.

ხათუნა ბურკაძე კითხულობს ლექციათა კურსს შემდეგ საგნებში: საერთაშორისო საჯარო სამართალი, ამერიკის საგარეო პოლიტიკა, დიპლომატიური და
საკონსულო სამართალი.
ელ-ფოსტა: khburkadze@ibsu.edu.ge