ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი

2011 წელს მან მიიღო დოქტორის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. იგი გახლდათ კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა და ბარდ კოლეჯის მიწვეული პროფესორი, წარმატებით დაასრულა ჯორჯ  მარშალის  ევროპული უსაფრთხოების  საკითხთა კვლევითი ცენტრის უსაფრთხოების გაღრმავებული სწავლების ლიდერთა პროგრამა (გარმიშ–პარტენკირხენი, გერმანია, აშშ – ვაშინგტონი). ასევე, ის არის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამის კურსდამთავრებული ამერიკის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით.  ხათუნა ბურკაძეს გამოქვეყნებული აქვს ოცამდე პუბლიკაცია და ორი სახელმძღვანელო.
ხათუნა ბურკაძე კითხულობს ლექციათა კურსს შემდეგ საგნებში: დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი, ლტოლვილთა და საერთაშორისო სამართალი.
ბურკაძე კითხულობს ლექციათა კურსს შემდეგ საგნებში: დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი, ლტოლვილთა და საერთაშორისო სამართალი.

ელ-ფოსტა: khburkadze@ibsu.edu.ge