მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის დოკუმენტების ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი. 2007 წლის 14 ივნისიდან 2012 წლის 01 მარტამდე იკავებდა სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში სხვადასხვა თანამდებობას. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს კრიმინალისტიკაში.

ელ-ფოსტა: mchitaia@ibsu.edu.ge