ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი, აფილირებული პროფესორი

პროფესორი; 2002 წელს მიიღო დოქტორის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში; სხვადასხვა დროს ბატონი მალხაზი მუშაობდა პოლიციის აკადემიაში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ხელმძღვანელობდა კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ინჟინერიის ფაკულტეტს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

ჩვენს უნივერსიტეტში კითხულობს შემდეგ სალექციო კურსებს: სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია, ზოგადადმინისტრაციული სამართალი, ბიზნესის სამართლებრივი გარემო. 

ელ-ფოსტა: mchakhnashvili@ibsu.edu.ge

CV