მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი

სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს რკინიგზაში შესყიდვების სამსახურის მოთხოვნათა დამუშავების განყოფილების უფროსად, სატენდერო კომისიის წევრად; სს ბანკი „რესპუბლიკის“ შესყიდვების განყოფილების უფროსად.

არის 19 სამეცნიერო ნაშორომის (მათ შორის, 2 მონგორაფია და 2 სახელმძღვანელო) ავტორი და 3 დამხმარე სახელმძღვანელოს რედაქტორი. განხორციელებული აქვს 5 სამეცნიერო გრანტი.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს  ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებში და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში.

ელ-ფოსტა: mjiqia@ibsu.edu.ge