მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

2011-2016 წლებში ეწეოდა პრაქტიკულ პროფესიულ საქმიანობას, როგორც კერძო, ისე საჯარო დაწესებულებებში.

2001 წლიდან  უძღვება სალექციო კურსებს სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

სხვადასხვა სამეცნიერო-აკადემიურ ჟურნალებში აქვს გამოქვეყნებული პუბლიკაციები სამართლის ისტორიის მიმართულებით.

 

CV