სამართლის ფაკულტეტის მდივანი

მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი

2015 წელს ნანამ წარმატებით დაიცვა მაგისტრის ხარისხი თემაზე “არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება საქართველოში“

2011-2012 წლებში სწავლობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სასწავლო ფონდში, მონაწილეობას იღებდა დებატებში-დასახელდა საუკეთესო სპიკერად.

2013 წელს ნანამ სტაჟირება გაიარა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიაში, მონაწილეობდა სასამართლოს მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა პროექტებში და ამჟამად მუშაობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სამართლის ფაკულტეტის მდივნად.

ოფისი: A504

შიდა: +995 32 2595006 (203)

ელ-ფოსტა:  ngamakharia@ibsu.edu.ge