მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლე, ამავდროულად საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანოს, საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის წევრი, პარალელურად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის სასწავლო პროგრამაზე მუშაობის სამუშაო ჯგუფის წევრი. 2016 წლიდან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე კითხულობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას.

ელფოსტაnmargvelashvili@ibsu.edu.ge

CV