1999 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, როგორც ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატმა.

სხვადასხვა დროს კითხულობდა ლექციებს ბაკალავრიატის, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრომებზე კავკასიის უნივერსიტეტში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სხვ. არის სამეცნიერო ნაშრომების, მონოგრაფიების და წიგნების ავტორი/თანა-ავტორი. მონაწილეობას იღებდა TASO Society “Open Georgia” -ს მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო კვლევაში, კოორდინაციიას უწევდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარგლებში ჩატარებულ კვლევას.

ჩვენს უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს  აკადემიური წერის მიმართულებით.