პროგრამების მენეჯერი

 

ნინო გახლავთ სამართლის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი.

2016 – 2017 წლებში სტაჟირება გაიარა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში.

2012 წელს წარმატებით მონაწილეობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებათა საკვირაო სკოლაში.

ოფისი: A502

შიდა ნომერი: 164