სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების გამოვლენისა და აღკვეთის სამმართველოს უფროსის გიგა ადამიას საჯარო ლექცია ლექცია გაიმართა თემაზე – კონკურენციის სამართალი.
ლექციის ფარგლებში სტუმარმა განიხილა შემდეგი საკითხები:
⭕️საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობა
⭕️ კონკურენციის სამართლის ძირითადი ცნებები
⭕️ კონკურენციის სამართლის დარღვევის შინაარსი და ფორმები
⭕️ აღსრულების მექანიზმები
⭕️ სანქციები
⭕️ქართული და ევროპული პრაქტიკა

  • image-2019-05-22 (1)
  • image-2019-05-22 (2)
  • image-2019-05-22 (3)
  • image-2019-05-22 (4)
  • image-2019-05-22 (5)
  • image-2019-05-22