ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი

სამართლის დოქტორის ხარისხი მოიპოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში; 2009-2010 წლებში იყო ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, არის მრავალი სტატიის, პუბლიკაციისა და ერთი წიგნის ავტორი.

სამართლის ფაკულტეტზე კითხულობს კონსტიტუციურ სამართალს, საზღვარგარეთის ქვეყნების  კონსტიტუციურ სამართალს, მუნიციპალურ სამართალს და ა.შ.  

ელ-ფოსტა: kpridonashvili@ibsu.edu.ge