2018 წლის 14 დეკემბერს  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ა505 აუდიტორიაში კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ იურისტებმა ჩაატარეს სემინარი თემაზე – სამუშაო ადგილზე შევიწროება/სექსუალური შევიწროება. 
შეხვედრაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები: სამუშაო ადგილზე შევიწროების დეფინიცია, ამ საკითხის შესასწავლად ჩატარებული საერთაშორისო თუ ქართული კვლევების მიგნებები, ქართულ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები, რაც ართულებს სამუშაო ადგილზე შევიწროების/სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლას, პრევენციისა და მონიტორინგის მექანიზმებს.
სემინარი ჩატარდება „კანადის ფონდი ადგილობრივი ინიციატივებისთვის“ მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის – „სამუშაო ადგილებზე შევიწროების/სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლა განათლების, სამართლებრივი კონსულტაციების/იურიდიული დახმარების და ადვოკატირების გზით“ ფარგლებში.

  • image-2018-12-18
  • image-2018-12-18 (1)
  • image-2018-12-18 (3)
  • image-2018-12-18 (4)
  • image-2018-12-18 (5)
  • image-2018-12-18 (6)
  • image-2018-12-18 (7)
  • image-2018-12-18 (8)