სამართალმცოდნეობა/LAW – SOPHOMORE 1

დრო/დღეორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევიშაბათი
9:00-9:50სანივთო სამართალი
თამარ ლაკერბაია
B106
10:00-10:50ინგლისური ენა სპეციალური მიზნებისთვის - B1+სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი - 1ინგლისური ენა სპეციალური მიზნებისთვის - B1+


სანივთო სამართალი
ეკატერინე ბაკარაძეალექსანდრე გიორგიძე
ეკატერინე ბაკარაძე
თამარ ლაკერბაია
A508

A508A508
B106
11:00-11:50ინგლისური ენა სპეციალური მიზნებისთვის - B1+
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი - 1ინგლისური ენა სპეციალური მიზნებისთვის - B1+
სანივთო სამართალი
ეკატერინე ბაკარაძე
ალექსანდრე გიორგიძეეკატერინე ბაკარაძეთამარ ლაკერბაია
A508
A508A508


B106
12:00-12:50კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალშისისხლის სამართლის კერძო ნაწილი - 1ვალდებულებითი სამართალი

გიორგი ასათიანი

ალექსანდრე გიორგიძევახტანგ ზაალიშვილი

B106A508
B106
13:00-13:50კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალშისისხლის სამართლის კერძო ნაწილი - 1ვალდებულებითი სამართალი


გიორგი ასათიანი

ალექსანდრე გიორგიძევახტანგ ზაალიშვილი

B106A508B106
14:00-14:50
ვალდებულებითი სამართალი

ვახტანგ ზაალიშვილი


B106
15:00-15:50

16:00-16:50
17:00-17:50
18:00-18:50ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის მეთოდების თანამედროვე ტენდენციები

ზურაბ ჯიბღაშვილი

A508
19:00-19:50
ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის მეთოდების თანამედროვე ტენდენციები

ზურაბ ჯიბღაშვილი

A508
20:00-20:50