სამართალმცოდნეობა/LAW – SOPHOMORE 2

დრო/დღეორშაბათისამშაბათიოთხშაბათიხუთშაბათიპარასკევიშაბათი
9:00-9:50სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი - 1
ბესიკ მეურმიშვილი
A508
10:00-10:50ინგლისური ენა სპეციალური მიზნებისთვის - B1

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი - 1
ტატა ვეფხვაძე
ბესიკ მეურმიშვილი

B106A508
11:00-11:50ინგლისური ენა სპეციალური მიზნებისთვის - B1
სანივთო სამართალი

ინგლისური ენა სპეციალური მიზნებისთვის - B1

ტატა ვეფხვაძეთამარ ლაკერბაია

ტატა ვეფხვაძე

B106B208
B106
12:00-12:50კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში

ინგლისური ენა სპეციალური მიზნებისთვის - B1
სანივთო სამართალი
სასჯელები სისხლის სამართალში
გიორგი ასათიანი

ტატა ვეფხვაძეთამარ ლაკერბაია
ალექსანდრე გიორგიძე
B106B106B208
A508
13:00-13:50კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში
ვალდებულებითი სამართალი
სანივთო სამართალი


სასჯელები სისხლის სამართალში
გიორგი ასათიანი

ზურაბ ჭეჭელაშვილი

თამარ ლაკერბაია
ალექსანდრე გიორგიძე
B106B106B208

A508
14:00-14:50სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი - 1
ვალდებულებითი სამართალიალექსანდრე გიორგიძე
ზურაბ ჭეჭელაშვილი


A508B106
15:00-15:50
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი - 1
ვალდებულებითი სამართალი


ალექსანდრე გიორგიძე
ზურაბ ჭეჭელაშვილი


A508B106


16:00-16:50

17:00-17:50
18:00-18:50ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის მეთოდების თანამედროვე ტენდენციები
ზურაბ ჯიბღაშვილი
A508
19:00-19:50ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის მეთოდების თანამედროვე ტენდენციები
ზურაბ ჯიბღაშვილი
A508
20:00-20:50