შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართა სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენცია

„კომერციული სამართლის აქტუალური საკითხები“

 • 8O2A9804 (1)
 • 8O2A9810
 • 8O2A9831
 • 8O2A9837 (1)
 • 8O2A9864
 • 8O2A9860
 • 8O2A9852
 • 8O2A9873
 • 8O2A9899
 • 8O2A9902
 • 8O2A9906
 • 8O2A9921
 • 8O2A9913