შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრა: “სწავლა და სტიპენდიის მიღების შესაძლებლობები საფრანგეთში”
სპიკერები: საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის წარმომადგენლები: ქეთევან ქურციკიძე, ნათია მსხალაძე
შეხვედრას ესწრებოდნენ სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები.