მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი 2016 წლიდან.

სხვადასხვა უნივერსიტეტსა და ცენტრებში კითხულობს ლექციებს დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ მეთოდებსა და მედიაცაზე; კოორდინაციას უწევდა CENN-ისა და FALKOR ICY-ის პროექტებს. ამსტერდამის მედიაციის ცენტრის დამფუძნებელი, მედიატორი და ტრენერი; AMV Institute-ის მთავარი ტრენერი.

ფლობს ჰოლანდიურ, ინგლისურ, გერმანულ და ქართულ ენებს.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კითხულობს სალექციო კურსს – „მედიაცია და არბიტრაჟი“.

 

CV